KLAUZULA INFORMACYJNA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu z przedstawicielem, firmy Elan Art Metal z siedzibą w Dobromierzu, jednocześnie oświadczam iż zapoznałem / zapoznałam się z klauzulą informacyjną
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia E L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Elan Art. Metal, ul. Cmentarna 14, 58-170 Dobromierz 
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty cenowej, 
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie firma Elan Art Metal z siedzibą w Dobromierzu przy ulicy Cmentarnej 14,
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
  5. Jako administrator Twoich danych zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.